Szukaj
KONTAKT

Przemysł stalowy (Źródło: Dillinger Hüttenwerke)

W przemyśle stalowym i metali nieżelaznych, łożyska można znaleźć w bardzo wielu zakładach i urządzeniach, wykorzystywanych zarówno w procesach poprzedzających przerób materiału, jak i następujących po nim: począwszy od składowisk surowców, a skończywszy na wytapianiu, walcowaniu i rafinacji stali.

Środowisko pracy tych łożysk jest specyficzne dla stalownictwa i obejmuje zanieczyszczenie zanieczyszczeniami stałymi i wodą oraz wysoką temperaturę. Ponadto, łożyska mogą być narażone na ciężkie lub udarowe obciążenia i drgania, prędkości pracy od bardzo małych po bardzo duże, którym towarzyszy gwałtowne przyspieszanie i zwalnianie. Wszystko to tworzy wymagające środowisko pracy, którego nie znajdziemy w innych branżach.

Oferujemy wszechstronny asortyment łożysk dla przemysłu stalowego, od łożysk standardowych do niezależnie przez nas opracowanych specjalistycznych łożysk o dużej obciążalności. Produkty firmy NSK charakteryzują się także dużą wartością dodaną i przyjaznością dla środowiska.

Steel and Metals

A typical problem for bearings in converters: the swivel bearing cannot be replaced without dismantling the central wheel.
 
NSK's ultra-large split Spherical Roller Bearings allow bearing replacement without removing the central wheel of the gearbox, thus reducing maintenance cost and shortening downtimes.   

Ultra-Large split bearings

Ultra-large split bearings for BOF's & Converters making maintenance & bearing changes less time consuming.  >>

Continuous Casting

Differential speeds in the roller/raceway contact zone can cause uneven wear in spherical roller bearings and toroidal roller bearingsSpalling and cracks on the raceway of the outer ring are costly as they cause unplanned production stoppages and above-average consumption of bearings. 
To tackle this problem, NSK has developed a range of full complement cylindrical roller bearings effective as non-locating position in guide rolls of continuous casting machines.


Cylindrical Roller Bearings - NUB Series

In order to meet the requirements of steel making equipment and continuous-casting machines, NSK has expanded its range of cylindrical roller bearings. NSK has developed the new NUB series which can reduce the total cost of ownership for continuous casting machine guide rolls >>

SWR Series Roller Bearings

This type of spherical roller bearings provide solutions to challenges in continuous casting guide rolls.  >>

Rolling Mills

NSK offers specific bearings for rolling mills which guarantee higher reliability and longer operational service lives. 

Sealed bearings minimise the environmental impact and help reduce grease consumption.
Super-Tough steel (STF series) with optimum heat treatment prevents cracks and early raceway damage.
In addition, NSK has developed WTF material (WTF series) for bearings which are exposed to water infiltration.
The four-row extra-capacity sealed-clean taper roller bearings (KVS series) are capacity-optimised, resistant to contamination by foreign matter and now also available with specially formulated grease against water infiltration.

Four-Row CRB with Stud-Type Cage

These bearing are designed to prevent cracking of rollers generated by extremely heavy rolling loads.  >>

Taper Roller Bearings - 4 rows - Long Life

NSK solution for four-row tapered roller bearings in rolling mills. These bearings offer long service life, reduced maintenance cost and increased operational efficiency.
Optional we offer: Super TF, WTF, Sealed Clean and
new grease AQGRD >>

Long-life sealed backup roll bearings

Specifically designed for cluster and sendzimir mills to achieve long life and high speed operating conditions.  >>

 • Spiekalnie
 • Konwertory
 • Odlewanie Ciągłe
 • Walcarki
 • Produkty

Spiekalnie

BOFS and Bessemer Converters 

A typical problem for bearings in converters: the swivel bearing cannot be replaced without dismantling the central wheel
NSK's ultra-large split Spherical Roller Bearings allow bearing replacement without removing the central wheel of the gearbox, thus reducing maintenance cost and shortening downtimes.
   

NSK Total Quality Solution:

Ultra-Large split bearings

Ultra-large split bearings for BOF's & Converters making maintenance & bearing changes less time consuming.  >>

Spiekalnie

Warunki pracy: wysokie temperatury, ciężkie obciążenia, niskie prędkości i zanieczyszczenia

W spiekalniach występują wymagania i problemy wymagające szczególnych rozwiązań. Na przykład, łożyska do wózków linii spiekalniczych (łożyska koła jezdnego i łożyska rolki wewnętrznej) często ulegają przedwczesnym awariom z powodu zanieczyszczenia przez cząsteczki spieków dostające się do wnętrza łożyska. Zanieczyszczenia te, w połączeniu z wysoką temperaturą, mogą powodować przedwczesne starzenie się środka smarnego. Smar wydostający się z łożyska może także zanieczyścić otoczenie maszyny. Częste ponowne smarowanie powoduje zwiększenie kosztów operacyjnych i jest szkodliwe dla środowiska.

Komplekswe rozwiązanie jakościowe:
Łożyska wałeczkowe NSK osiągają trzykrotnie dłuższą żywotność użytkową w porównaniu ze standardowymi    

Zamiast łożyska ślizgowego dla rolki wewnętrznej zastosowano łożysko walcowe ze specjalnym uszczelnieniem. Nowoopracowana zamknięta konstrukcja skutecznie zapobiega penetracji łożyska przez zanieczyszczenia. Smar o wysokiej jakości charakteryzuje się również znakomitą odpornością na wysoką temperaturę i nacisk. Ponowne smarowanie zespołów łożyskowych nie jest konieczne, co pozwala na zachowanie w czystości otoczenia maszyny.

Nasze innowacje:
Łożyska Sealed-Clean (uszczelnione-czyste) do wózków linii spiekalniczych     

Spiekalnie

Konwertory

Continuous Casting Machines 
 

Differential speeds in the roller/raceway contact zone can cause uneven wear in spherical roller bearings and toroidal roller bearingsSpalling and cracks on the raceway of the outer ring are costly as they cause unplanned production stoppages and above-average consumption of bearings. 
To tackle this problem, NSK has developed a range of full complement cylindrical roller bearings effective as non-locating position in guide rolls of continuous casting machines.
 

NSK Total Quality Solutions:

Cylindrical Roller Bearings - NUB Series

In order to meet the requirements of steel making equipment and continuous-casting machines, NSK has expanded its range of cylindrical roller bearings. NSK has developed the new NUB series which can reduce the total cost of ownership for continuous casting machine guide rolls >>

SWR Series Roller Bearings

This type of spherical roller bearings provide solutions to challenges in continuous casting guide rolls.  >>

Zasadowe konwertory tlenowe i konwertory Bessemera

Warunki pracy: wysokie temperatury, ciężkie obciążenia, bardzo wysokie prędkości i oscylacje

Typowy problem z łożyskami w konwerterach Bessemera: łożysko czopa nie może być wymienione bez demontażu dużego koła centralnego przekładni. Sprawia to, że wymiana łożysk jest czasochłonna i podnosi koszty konserwacji. Przestój może spowodować wstrzymanie produkcji w dalszych procesach.
  
Kompleksowe rozwiązanie jakościowe:
Łożyska dzielone firmy NSK zapobiegają przestojom   

Aby rozwiązać ten problem, inżynierowie firmy NSK opracowali łożyska dzielone z pierścieniem zewnętrznym i wewnętrznym, zestawem wałeczków i koszyka oraz pierścieniem ustalającym, wyposażonym w powierzchnię ślizgową uszczelnienia. Pozwala to na wymianę łożyska bez demontażu koła centralnego, a w rezultacie zmniejszenie kosztów konserwacji i skrócenie czasów przestoju przy wymianie łożysk.

Nasze innowacje:
Bardzo duże łożyska dzielone do zasadowych konwertorów tlenowych    

Zasadowe konwertory tlenowe i konwertory Bessemera

Odlewanie Ciągłe

Rolling Mills

NSK offers specific bearings for rolling mills which guarantee higher reliability and longer operational service lives. 

Sealed bearings minimise the environmental impact and help reduce grease consumption.
Super-Tough steel (STF series) with optimum heat treatment prevents cracks and early raceway damage.
In addition, NSK has developed WTF material (WTF series) for bearings which are exposed to water infiltration.
The four-row extra-capacity sealed-clean taper roller bearings (KVS series) are capacity-optimised, resistant to contamination by foreign matter and now also available with specially formulated grease against water infiltration.


NSK Total Quality Solutions:
 

Four-Row CRB with Stud-Type Cage

These bearing are designed to prevent cracking of rollers generated by extremely heavy rolling loads.  >>
Tapered Roller Bearings - 4 rows

Taper Roller Bearings - 4 rows - Long Life

NSK solution for four-row tapered roller bearings in rolling mills. These bearings offer long service life, reduced maintenance cost and increased operational efficiency.
Optional we offer: Super TF, WTF, Sealed Clean and
new grease AQGRD >>

Long-life sealed backup roll bearings

Specifically designed for cluster and sendzimir mills to achieve long life and high speed operating conditions.  >>

Maszyny do odlewania ciągłego

Warunki pracy: ciepło, ciężkie obciążenia, para (rozpylona woda), bardzo niskie prędkości, zgorzelina i ugięcie wału

Różnica prędkości w strefie styku wałeczków i bieżni może powodować nierównomierne zużycie łożysk baryłkowych i toroidalnych łożysk tocznych. Pojawiające się w konsekwencji wyłuszczanie i pękanie bieżni pierścienia zewnętrznego jest kosztowne, ponieważ może prowadzić do nieplanowanego zatrzymania produkcji i konieczności częstszej niż przeciętnie wymiany łożysk.

Kompleksowe rozwiązanie jakościowe:
Łożyska NUB zapewniają dłuższe okresy użytkowania

Aby rozwiązać ten problem, firma NSK opracowała gamę łożysk cylindrycznych z pełną liczbą elementów tocznych, które są efektywne w rolkach prowadzących maszyn odlewania ciągłego. Cylindryczny wzorzec styku rolkowego konstrukcji NUB zapewnia zalety czystego walcowania i zapobiega indukowanemu przez tarcie ślizgowi, zapewniając niezawodność i trwałość.


NSK oferuje również łożyska baryłkowe SWR, wykonane ze specjalnej stali, z opatentowaną obróbką cieplną i ze starannie sprawdzonymi poziomami austenitu zatrzymanego, dzięki czemu uzyskano wyjątkowo odporne na zużycie rozwiązanie tego samego problemu tarcia.


Nasze innowacje:
Łożyska baryłkowe SWR do maszyn do odlewania ciągłego
Łożyska walcowe z pierścieniami nastawnymi do pozycji ustalających
Łożyska stożkowe z pierścieniami nastawnymi do pozycji ustalających
Dzielone zespoły łożyskowe na bazie łożysk walcowych o dużej trwałości

Urządzenia do odlewania ciągłego

 

Walcarki

Produkty

Steel and NSK

 • AIP - Added Value Programme

  AIP is a comprehensive programme to help customers reduce costs and much more... >>

 • Product Finder

  Looking for further Products? Use the NSK Product Finder to discover your ideal solution. >>

 • NSK Success Stories

  Customer cost savings is the best reference of our success. Example Success Stories by industry are listed below >>

 • Contact Us

  >>

Przemysł stalowy i NSK

NSK academy


Our e-learning platform offers valuable online tools, tutorials, and courses on a variety of topics – from basic bearing knowledge, to troubleshooting, to solutions for challenging environments.

Deepen your knowledge of our dedicated products and solutions.

Start your training now and get your certificate! >>

 

 • AIP - Added Value Programme

  AIP jest wszechstronnym programem pomagającym obniżać koszty naszych klientów , ale nie tylko... >>

 • Skontaktuj się z nami

  >>

 • Przykłady Sukcesów NSK

  Oszczędności Klienta to dla nas najlepsza rekomendacja sukcesu. Lista Przykładów Sukcesów wg przemysłu. >>

 • Aktualności - Projekty techniczne nakierowane na zastosowania

  Trwałość łożysk tocznych zwiększona dzięki wyborowi optymalnej konstrukcji i materiału >>

 • Wsparcie techniczne

  Z myślą o naszych klientach NSK opracowała następujące narzędzia wsparcia technicznego: >>

Downloads

Rolling Bearings

(wersja angielska)

Bearings for the Steel Industry

(WERSJA ANGIELSKA)

Seria NUB

Łożyska dla maszyn do ciągłego odlewania

Łożyska Molded-Oil

Łożysko baryłkowe, Łożyska kulkowe poprzeczne, Łożysko stożkowe

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik

Zgoda

NSK korzysta z usług stron trzecich, które pomagają nam ulepszać naszą stronę internetową i wyświetlać bardziej interesujące treści. Aby korzystać z tych usług, potrzebujemy Twojej zgody. Może ona zostać odwołana w dowolnym momencie. Więcej informacji można znaleźć tutaj Link do polityki prywatności.