Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Firma zajmująca się remontami i konserwacją pociągów metra w Wlk. Brytanii oczekiwała obniżenia kosztów serwisowania łożysk silników trakcyjnych poprzez wydłużenie czasu między remontami przy jednoczesnym zachowaniu niezawodności. Inżynierowie NSK podjęli się przeglądu procedur smarowania w początkowej fazie budowy i konserwacji, zaproponowali, zaakceptowali i udokumentowali ulepszenia. Ponadto NSK przeprowadziła analizę stanu łożysk, które przepracowały 6 lat. Wykorzystując te informacje w połączeniu z technikami analizy trwałości łożysk NSK, okres remontu został wydłużony z 4,5 roku do 5,5 roku, dopasowując się
do innych komponentów w pociągu.

Kluczowe fakty

 • Przemysł kolejowy
 • Łożyska silnika trakcyjnego
 • 140 maszyn
 • Klient oczekiwał obniżenia kosztów serwisu poprzez wydłużenie okresu pomiędzy remontami
 • Rozwiązanie NSK: Analiza stanu łożysk po 6 latach eksploatacji i przegląd procedur smarowania
 • Wsparcie techniczne pozwoliło na wydłużenie okresu remontu łożyska z 4,5
  do 5,5 roku
 • Ograniczona obsługa i konserwacja przyniosła znaczną oszczędność kosztów
European metro transit vehicle in motion
 • Underground Train
 • AIP - NSK Program Wartości Dodanej

Proponowane rozwiązania

 • Klient wymagał wydłużenia okresów remontów głównych łożysk silników trakcyjnych
 • Inżynierowie NSK przeprowadzili na miejscu badania łożysk silników trakcyjnych w eksploatacji przez
  6 lat pod kątem stanu
 • Wykonano badania metalurgiczne, które obejmowały stan łożysk oraz analizę smaru
 • Żywotność łożyska można bezpiecznie wydłużyć, aby umożliwić wydłużenie okresów głównych przeglądów
 • NSK dokonała przeglądu metod smarowania podczas początkowej budowy i okresów rutynowej konserwacji. Zalecono zmiany mające na celu ulepszenie obecnej procedury, aby przedłużyć żywotność łożyska

Cechy produktu

 • Analiza Uszkodzonych Łożysk zidentyfikowała podstawową przyczynę problemów. NSK zasugerowała poprawę stanu maszyny i prawidłowego doboru łożysk
 • Wyniki testów wizualnych i dotykowych
 • Wskaźnik wczesnego zużycia
 • Badania nieniszczące
 • W pełni udokumentowany raport

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszt usług inżynieryjnych € 756.000 Koszt usług inżynieryjnych € 616.000
Koszt całkowity € 756 000 € 616 000

Numer ref:SS-PL-2022