Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Firma działająca w branży kopalnianej narzekała na krótki okres eksploatacji jednostki załadowczej zespołu bębna transportera surowca. Łożysko, umieszczone w trudnodostępnym miejscu pod przesiewaczem, było eksploatowane w ciężkich warunkach i poddane działaniu czynników zewnętrznych. Co gorsza, nie przeprowadzano regularnego smarowania, gdyż z uwagi na odległą lokalizację łożyska było to utrudnione. W rezultacie prowadziło to do regularnych uszkodzeń łożyska i kosztownych przestojów w pracy transportera. NSK przeanalizowała stosowane łożysko i stwierdziła, że woda i żwir przedostawały się do łożysk powodując uszkodzenia. Zaproponowano okres próbny z zastosowaniem łożyska RHP Self-Lube® z potrójnym uszczelnieniem wargowym (Triple Lip Seal). Rozwiązanie to okazało się bardzo skuteczne i wydłużyło czas eksploatacji łożyska z 4 miesięcy do ponad roku.

Kluczowe fakty

 • Zespół bębna transportera surowca w kamieniołomie
 • Mocno szkodliwe warunki pracy, w tym woda i żwir
 • Uszkodzenie łożyska prowadziło do zacierania i postoju transportera, a w konsekwencji do strat w produkcji
 • Rozwiązanie NSK: obudowa Self-Lube® z wkładkami łożyskowymi z potrójnym uszczelnieniem wargowym, wytrzymała w środowisku oddziaływania czynników zewnętrznych i zanieczyszczeń
 • Wydłużona żywotność prowadząca do krótszych przestojów i większej wydajności pracy
 • Oszczędność kosztów dzięki niższym kosztom konserwacji
 • Zespół bębna transportera surowca w kamieniołomach
RHP Self-Lube, Bearing Unit, Protector, cut, 874x555
 • Zespół łożyskowy Self-Lube® z trójwargowym uszczelnieniem

Proponowane rozwiązania

 • W wyniku analizy uszkodzonego łożyska uznano, że przyczyną usterk jest przedostająca się do łożyska woda i żwir
 • Weryfikacja aplikacji wykazała mocno szkodliwe warunki pracy
 • Podczas okresu próbnego stosowania łożysk RHP Self-Lube® z trójwargowym uszczelnieniem stwierdzono wydłużenie okresu eksploatacji
 • Zastosowano najlepszą praktykę regularnego smarowania
 • Wsparcie techniczne zapewniające lepszą wydajność łożysk

Cechy produktu

 • Trójwargowa uszczelka z gumy nitrylowej o wysokiej integralności z filtrem smaru zapobiegająca wnikaniu zanieczyszczeń
 • Zewnętrza obudowa z wytrzymałej stali odporna na czynniki zewnętrze, stanowiąca uszczelnienie i filtr kurzu
 • Dostępna zarówno dla kołnierza z wkrętem dociskowym, jak i kołnierza z pierścieniem mimośrodowym
 • Szeroki wachlarz rozmiarów, w tym opcje o wymiarach calowych
 • Wkładki wymienne ze standardowymi
 • Dłuższa żywotność łożyska dzięki lepszym parametrom uszczelki
 • Większe odstępy między kolejnymi smarowaniami, znaczne obniżenie kosztów konserwacji i większa wydajność urządzenia
 • Łatwość montażu: gotowy zamiennik istniejących łożysk
 • Montaż na wale kulowymi wkrętami dociskowymi, zapewniający większą odporność na poluzowanie

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Stare łożyska na 1 transporter € 174 Nowe łożyska € 63
Żywotność łożysk: 4 miesiące
3 godz. strat w produkcji przy awarii po 960 €/godz. (3 razy w roku)
€ 8.629 Żywotność łożysk - ciągła
Brak strat w produkcji od ich montażu
€ 2.876
Koszt konserwacji: 3 x 68 €/godz. (3 razy w roku) € 616 Koszt konserwacji (montaż oryginalnego produktu) € 205
Koszt całkowity € 9 419 € 3 144

Numer ref:SS-PL-2014