Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Klient doświadczał regularnych awarii łożysk w urządzeniu do produkcji posadzek betonowych. Powodowało to długie przestoje i związane z nimi straty w produkcji oraz wysokie koszty konserwacji. Stanowiło to poważny problem w zakresie zarządzania – pilnie potrzebne było nowe rozwiązanie.
NSK przeprowadziła analizę urządzenia i stwierdziła, że problem miał związek z kasetami, z powodu słabej konstrukcji koła, niewłaściwego doboru łożysk i przenikania zanieczyszczeń. NSK całkowicie zmieniła konstrukcję piasty koła i zespołu zwrotnicy osi przedniej, z wykorzystaniem zespołu uszczelnionego łożyska wałeczkowego, które zostało dobrane specjalnie do nośności urządzenia. W rezultacie zastosowania takiego rozwiązania wskaźnik awarii spadł z 20 rocznie do zera.

Kluczowe fakty

 • Kosztowny proces produkcyjny w ciężkich warunkach
 • Regularne awarie urządzenia prowadziły do wysokich kosztów konserwacji i strat w produkcji
 • Obecne łożysko było nieodpowiednio dobrane i umożliwiało wnikanie zanieczyszczeń
 • NSK zaprojektowała zupełnie nowy zespół piasty z uszczelnionym łożyskiem wałeczkowym
 • Klient dostosował projekt urządzenia do pracy z nowym zespołem
 • Liczba awarii spadła z 20 rocznie do zera
 • Urządzenie do produkcji posadzek betonowych
CRB
 • Uszczelnione łożysko walcowe z pełną ilością elementów tocznych

Proponowane rozwiązania

 • Analiza uszkodzonych łożysk wykazała, że przyczyną awarii były niewłaściwie dobrane łożyska i wnikaie zanieczyszczeń
 • NSK przeprowadziła analizę konstrukcji urządzenia i opracowała propozycję nowego zespołu piasty
 • NSK włączyła do konstrukcji uszczelnione łożyska wałeczkowe z pełną ilością elementów tocznych, zabezpieczone specjalnym pierścieniem w pierścieniu zewnętrznym, zwiększono nośność i ochronę łożysk dzięki integralnym uszczelkom
 • Klient zaakceptował propozycję konstrukcji NSK i wyprodukował nowy wał i obudowę
 • NSK przeprowadziła również konsultacje w siedzibie klienta dotyczące smarowania i najlepszych praktyk związanych z obsługą zespołu
 • Liczba awarii urządzenia spadła z 20 rocznie do zera

Cechy produktu

 • Ulepszone uszczelki stykowe
 • Wysoka nośność
 • Powłoka fosforanowa o wyjątkowej odporności na korozję 
 • Łatwiejsze ponowne dosmarowywanie dzięki otworom do smarowania w pierścieniu wewnętrznym i zewnętrznym
 • Łożyska wstępnie nasmarowane smarem litowym
 • Pasuje do pierścieni osadczych sprężynujących wg DIN 471
 • Uszczelki stykowe zapobiegające wnikaniu cząstek obcych i wody
 • Większa nośność promieniowa i osiowa
 • Otwory do smarowania ułatwiają konserwację i uzupełnianie smaru
 • Może być stosowane na zewnątrz ze względu na powłokę fosforanową
 • Pierścień osadczy sprężynujący (DIN 471) można zastosować na pierścieniu zewnętrznym

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Straty w produkcji 20 godz. rocznie po 3.083 € € 61.650 Brak kosztów związanych ze stratami w produkcji € 0
Koszt części, stare łożyska + 16 piast i zwrotnic osi przedniej € 5.732 Koszt części, nowe łożyska € 296
Koszty konserwacji (41,10 €/godz. x 20 godz.) + wsparcie techniczne i czas obsługi inżynierskiej € 1.850 Koszty konserwacji (41,10 €/godz. x 8 roboczogodzin). Wsparcie techniczne i czas obsługi inżynierskiej nie są wymagane € 329
Koszt całkowity € 69.232 € 625

Numer ref:SS-PL-2019