Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Wiodący na rynku producent wyrobów izolacyjnych dla budownictwa zakończył niedawno odbiór nowej automatycznej linii produkcyjnej. Produkcja jednakże nie odbywała się w sposób bezproblemowy z uwagi na powtarzające się uszkodzenia łożysk stosowanych w rolkach prowadzących pilarek taśmowych. Sytuacja stała się krytyczna, gdy konieczna była codzienna wymiana łożysk: w niektórych przypadkach łożyska wytrzymywały tylko 3 godziny. Powodowało to kosztowne przestoje i zwiększone wydatki na utrzymanie ruchu. W imieniu producenta pilarek taśmowych skontaktowano się z firmą NSK i poproszono o pomoc w identyfikacji przyczyny uszkodzeń łożysk oraz o zaoferowanie rozwiązania.

Kluczowe fakty

 • Przedwczesne uszkodzenia łożysk powodowały codzienne przestoje maszyn
 • Przyczyną uszkodzeń było wnikanie zanieczyszczeń do wnętrza łożysk
 • Nieplanowane przestoje maszyn skutkowały stratami w produkcji
 • Rozwiązanie NSK polegało na zarekomendowaniu uszczelek typu DDU
 • W rezultacie zmniejszono częstotliwość wymiany łożysk z codziennej na raz na 3-4 miesiące (podczas planowanych przeglądów)
 • Znacząca poprawa efektywności maszyny
 • Rolki prowadzące piły - pilarka taśmowa
 • Uszczelnienie NSK typu DDU - łożysko kulkowe poprzeczne

Proponowane rozwiązania

 • Inżynierowie NSK  przeanalizowali zastosowanie w zakładach klienta i przeprowadzili analizę uszkodzonych łożysk, która wykazała, że uszkodzenia łożysk powodowane były wnikaniem zanieczyszczeń
 • Zespół techniczny NSK zasugerował zastosowanie łożysk kulkowych poprzecznych z wysokosprawnymi uszczelkami DDU, wykorzystującymi opatentowany mechanizm potrójnej wargi
 • Próba pokazała znaczącą poprawę trwałości łożysk, a dzięki temu duże oszczędności kosztów ponoszonych przez klienta

Cechy produktu

 • Łożysko kulkowe poprzeczne z podwójną uszczelką DDU
 • Uszczelka stykowa zaprojektowana dla maksymalnej ochrony przed wszystkimi zanieczyszczeniami
 • Opatentowany mechanizm potrójnej wargi dla znakomitej ochrony przed kurzem i wodą
 • Do niższych prędkości i mniejszego zakresu temperatur, gdzie krytyczne znaczenie ma maksymalne uszczelnienie
 • Stały moment tarcia
 • Dobre zatrzymywanie smaru

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
1/3 łożysk wymieniana codziennie € 16.930 Kompletny zestaw łożysk
wymieniany 4 razy w roku podczas planowych przeglądów
€ 1.060
Wymiana łożysk w pilarkach taśmowych
Tylko zestawy łożyskowe
3 pilarki taśmowe
4 razy w tygodniu
€ 24.320 Instalacja łożysk w 3 pilarkach taśmowych € 380
15 minut na łożysko
3 pilarki taśmowe (zestawy łożyskowe)
4 razy w tygodniu
€ 607.800 Brak nieplanowanych przestojów € 0
Uszkodzone taśmy pilarek € 1.270 Brak uszkodzonych łożysk powodujących uszkodzenia taśm pilarek € 0
Koszt całkowity € 650 320 € 1 440

Numer ref:SS-PL-2059