Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Międzynarodowy producent wyrobów petrochemicznych chciał poszerzyć kwalifikacje swojego zespołu technicznego, pogłębiając wiedzę dotyczącą łożysk tocznych stosowanych w rafinerii. Skontaktowano się z NSK i po analizie charakteru działalności zakładu, firma przedstawiła zindywidualizowany kurs szkoleniowy, skoncentrowany na wiedzy o produktach, smarowaniu, zastosowaniu łożysk oraz analizie awarii. Szkolenie przeprowadzono w 3 sesjach w ciągu 2 dni i wzięło w nim udział 20 inżynierów. Klient był bardzo zadowolony z zakresu kursu, jego interaktywności i kompetencji prowadzącego.

Kluczowe fakty

 • Przemysł petrochemiczny
 • Duży zespół techniczny chciał pogłębić swoją wiedzę o łożyskach
 • Wymagano przygotowania zindywidualizowanego szkolenia dotyczącego łożysk tocznych stosowanych w rafinerii
 • NSK zaproponowała szkolenie skoncentrowane wokół potrzeb klienta
 • Rafineria
 • AIP

Proponowane rozwiązania

 • Klient poprosił NSK o przeprowadzenie zindywidualizowanego szkolenia, skoncentrowanego na potrzebach inżynierów utrzymania ruchu
 • NSK omówiła z klientem treść kursu satysfakcjonującą zespół techniczny
 • Następnie opracowano unikatowy kurs szkoleniowy wraz z kryteriami oceny pakietów serwisowych

Cechy produktu

 • Szkolenie produktowe – szkolenie mające na celu zapoznanie z asortymentem i możliwościami łożysk NSK oraz z korzyściami płynącymi z ich stosowania
 • Stosowanie łożysk NSK – szkolenie modułowe koncentrujące się na zagadnieniach związanych z używaniem i zastosowaniem łożysk
 • Szkolenie AIP – wprowadzenie do programu AIP NSK oraz zademonstrowanie, jak można go wykorzystać do rozwiązywania problemów z maszynami i instalacjami
 • Szkolenia branżowe – konkretne kursy szkoleniowe obejmujące ogólne zagadnienia, aplikacje i procesy związane z łożyskami w różnych sektorach przemysłu, takich jak przemysł spożywczy, pompy i sprężarki, przemysł wydobywczy i górniczy, przemysł papierniczy, stalowy, obrabiarkowy, kolejowy itp.

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Klient stosował własne metody montażu i demontażu Przeprowadzono trzy sesje szkoleniowe – każda obejmująca szkolenie trwające pół dnia.
Opracowano specjalistyczny kurs szkoleniowy wraz z materiałami pomocniczymi dla 20 uczestników.
Łączny koszt, wraz z kosztami podróży i wydatkami za 2dni = 15.215 €
Montażyści spędzają średnio 1,75 godziny tygodniowo wymieniając łożyska, stosując własne metody montażu i demontażu. Dotyczy to 20 inżynierów utrzymania ruchu, po 20 €/godz. € 36.400 Po szkoleniu z ekspertami NSK, czas montażu i demontażu został znacznie skrócony do 1 godziny tygodniowo. Dotyczy to 20 inżynierów utrzymania ruchu, po 20 €/godz. € 20.800
Koszt całkowity € 36 400 € 20 800

Numer ref:SS-PL-2056