Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Rafineria petrochemiczna doświadczała częstych uszkodzeń łożysk w mającej duże znaczenie pompie odśrodkowej. Specjalisci NSK przeprowadzili analizę uszkodzonych łożysk. Wykazała ona, że istniejąca konfiguracja łożysk walcowych powoduje ślizganie się wałeczków na skutek niewystarczającego obciążenia promieniowego. Badanie wskazało, że klient zmienił niedawno napęd z pasowego na bezpośredni. Spowodowało to zniknięcie obciążenia od pasa i w konsekwencji zmniejszenie obciążenia promieniowego. Inżynierowie NSK zaproponowali alternatywną konfigurację z łożyskiem kulkowym poprzecznym. Przeprowadzono próbę, pokazującą, że trwałość łożyska zwiększyła się 3-krotnie. Przez rok nie odnotowano żadnej awarii i pompa wciąż pracuje. Osiągnięto znaczące zmniejszenie kosztów konserwacji oraz nieplanowanych przestojów, a w konsekwencji poprawę wydajności.

Kluczowe fakty

 • Rafineria petrochemiczna – krytyczna pompa odśrodkowa
 • Regularne awarie po zmianie konfiguracji napędu
 • Uszkodzenie łożyska z powodu ślizgania się wałeczków
 • NSK zaproponowała alternatywny układ łożyska z wykorzystaniem łożyska kulkowego poprzecznego
 • Próba pokazała, że trwałość łożyska wzrosła trzykrotnie
 • Brak nieplanowanych awarii w okresie 12 miesięcy
 • Oszczędności dzięki zmniejszeniu kosztów utrzymania i braku strat w produkcji
 • Łożyska kulkowe poprzeczne NSK do pomp odśrodkowych w branży petrochemicznej
 • Pompa odśrodkowa dla rafinerii
 • Łożyska kulkowe poprzeczne NSK

Proponowane rozwiązania

 • Po zwiększeniu częstotliwości awarii pompy klient poprosił NSK o analizę aplikacji
 • Przeprowadzono analizę uszkodzonych łożysk i wykryto, że w łożyskach walcowych ślizgają się wałeczki, prowadząc do uszkodzenia łożyska
 • Przeprowadzono analizę aplikacji, która wykazała, że klient zmienił konfigurację napędu z pasowego na bezpośredni
 • NSK zaproponowała próbę z użyciem alternatywnej konfiguracji z łożyskiem kulkowym poprzecznym
 • Próba zakończyła się sukcesem: brak problemów z łożyskami przez 12 miesięcy
 • Skutek: znaczące oszczędności dzięki zmniejszonym kosztom utrzymania i braku kosztów produkcji utraconej na skutek nieplanowanych przestojów

Cechy produktu

 • Koszyk stalowy
 • Duża nośność (7 do 19% wzrost znamionowej nośności dynamicznej)
 • Zoptymalizowana konstrukcja wewnętrzna
 • Większe elementy toczne
 • Niektóre rozmiary dostępne w wersji zakrytej (blaszki ochronne, uszczelki)
 • Większa trwałość (22 do 68% wzrost trwałości ISO L10)
 • Wzajemna zamienność ze standardowymi łożyskami kulkowymi poprzecznymi
 • Możliwość downsizingu

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszt poprzednich łożysk € 150 Koszt łożysk zamiennych € 25
3 awarie / 6-godzinna wymiana przez 2 pracowników / koszty robocizny 20 €/godz. € 720 Brak awarii € 0
3 awarie / 6-godzin / koszt utraconej produkcji 1.500 €/godz. € 27.000 Brak awarii € 0
Koszt całkowity € 27 870 € 25

Numer ref:SS-PL-2012