Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Klient doświadczał regularnych awarii łożysk kół i wypływania smaru z łożysk w automatycznym dźwigu, pracującym w centrum dystrybucyjnym. Klient musiał wymienić w okresie 5 lat 40 zespołów piast kół. Firma NSK przeprowadziła analizę awarii łożysk potwierdzającą, że łożyska kół były niedostatecznie smarowane i nadmiernie obciążone wstępnie promieniowo. Aby usunąć te problemy, NSK zaleciła zastosowanie smarowanych wstępnie łożysk skośnych dwurzędowych uszczelnianych o zwiększonym luzie wewnętrznym C3. W próbie obejmującej 8 kół, w których zastosowano zmodyfikowane zespoły kół z łożyskami NSK, w ciągu 12 miesięcy nie wystąpiły żadne awarie. Rozwiązanie zwiększyło produktywność i zmniejszyło koszty konserwacji, czego skutkiem były znaczące oszczędności.

Kluczowe fakty

 • Przenoszenie i składowanie materiałów
 • Częste awarie łożysk skutkujące koniecznością wymiany 40 piast kół co 5 lat
 • Awarie łożysk powodujące znaczące przestoje w produkcji i wysokie koszty
 • Niedostateczne smarowanie i wnikanie cząstek
 • Problemy z promieniowym obciążeniem wstępnym
 • Drogie części OEM
 • Rozwiązanie NSK: smarowane wstępnie dwurzędowe łożyska skośne uszczelnione z luzem C3
 • Poprawa produktywności i oszczędności kosztów
 • Piasta koła żurawia
 • Dwurzędowe uszczelnione łożysko skośne NSK

Proponowane rozwiązania

 • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji i analizę awarii łożysk, które wskazały na niedostateczne smarowanie i promieniowe obciążenie wstępne w oryginalnych łożyskach, powodujące późniejsze awarie i wyciekanie smaru
 • Inżynierowie NSK dokonali przeglądu oryginalnego projektu kół i zalecili zastosowanie nasmarowanych wstępnie dwurzędowych łożysk skośnych uszczelnionych NSK, opracowując jednocześnie rysunki związane z przygotowaniem zmodyfikowanych kół oraz procedurę montażu zapewniające poprawną instalację
 • Przeprowadzono próbę polegającą na modyfikacji 8 kół dźwigu z zastosowaniem obciążonych wstępnie łożysk skośnych dwurzędowych uszczelnionych NSK
 • Wynikiem próby było zwiększenie żywotności łożysk, zmniejszenie kosztów konserwacji i zwiększenie produktywności, dające w rezultacie duże oszczędności

Cechy produktu

 • Uszczelki RSR: wykonane z nitrylu, wzmacniane wbudowaną tarczą stalową
 • Uszczelki kontaktowe zapewniające znakomitą ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń, zmniejszające zużycie bieżni i kulek, szum, drgania i ryzyko zniszczenia środka smarnego
 • Możliwość przenoszenia obciążeń promieniowych i osiowych w obu kierunkach

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Części OEM związane z wymianą 40 piast kół w ciągu 5 lat € 26.880 Wymiana 8 piast kół dźwigu w ciągu 5 lat € 6.000
Straty produkcji: koszty poniesione podczas awarii dźwigu € 30.000 Brak awarii € 0
Koszty robocizny: czas konserwacji € 10.000 Koszty robocizny: czas konserwacji € 2.000
Konsultacje inżynierskie NSK € 4.000 Modyfikacja piasty, łożyska NSK i koszty obróbki € 4.704
Koszt całkowity € 70.880 € 12.704

Numer ref:SS-PL-2051