Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Brytyjski producent przekąsek doświadczał problemu niskiej trwałości – tylko 4 miesiące – standardowych łożysk kulkowych poprzecznych stosowanych w siedmiościeżkowym przenośniku w instalacji do przerobu żywności. Z uwagi na codzienne cykle mycia, wnikanie wody do łożysk powodowało ich przedwczesne awarie. To z kolei pociągało za sobą kosztowną konserwację, utratę produkcji i uszkodzenia sąsiadujących elementów, w tym pasów przenośnika. Inżynierowie NSK przeanalizowali aplikację i zalecili zastosowanie łożysk ze stali nierdzewnej wyposażonych w system smarowania Molded-Oil i uszczelki DDU, zaprojektowanych do pracy w aplikacjach mokrych. Regularne monitorowanie aplikacji pokazało, że trwałość łożysk wzrosła do 12 miesięcy, co stanowiło znaczący postęp.

Kluczowe fakty

 • System przenośnikowy do żywności
 • Częste cykle mycia z użyciem agresywnych środków myjących powodowało przedwczesne awarie łożysk standardowych
 • Łącznie w instalacji używano 84 łożyska, wymieniane 3 razy w roku – łącznie rocznie zużywano 252 łożyska
 • Czas konserwacji 24 godziny przy każdej awarii (2 inżynierów pracujących po 12 godzin)
 • Utrata produkcji: 14 godzin przy każdej awarii
 • Standardowe łożyska wymieniono na łożyska Molded-Oil ze stali nierdzewnej, zwiększając trwałość z 4 do 12 miesięcy
 • Producent przekąsek
 • Łożyska kulkowe poprzeczne Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę uszkodzonych łożysk, która potwierdziła, że powodem przedwczesnych awarii łożysk było wnikanie wody
 • Analiza aplikacji pokazała, że standardowe łożyska kulkowe poprzeczne były niewłaściwe do tej aplikacji
 • NSK zaleciła zastosowanie łożysk Molded-Oil ze stali nierdzewnej, aby zwiększyć trwałość węzła łożyskowego
 • Klient odniósł korzyść w postaci zmniejszonych kosztów konserwacji i zwiększonej produktywności
 • Liczba wymian łożysk zredukowana do jednej w roku

Cechy produktu

 • Kompletny zespół łożyskowy Molded-Oil ze stali nierdzewnej, idealny do środowisk korozyjnych
 • Rozwiązanie w postaci łożysk uszczelnionych ze stałym smarowaniem na cały okres eksploatacji
 • Brak smaru i konieczności jego uzupełniania pozwala na zachowanie czystości środowiska
 • Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie wyższa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem plastycznym w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
 • Bardzo skuteczna uszczelka kontaktowa
 • Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stały dopływ środka smarnego. Dostępne w wersjach do pracy z dużą prędkością
 • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Łożyska kulkowe poprzeczne
Łożyska wymieniane 3 razy w roku
€ 684 Łożyska kulkowe poprzeczne Molded-Oil ze stali nierdzewnej
Łożyska wymieniane raz w roku
€ 4.253
Koszty obsługi technicznej:
2 osoby po 35/godz. każda x 24 godziny x 3 razy w roku
€ 3.218 Koszty obsługi technicznej:
2 osoby po 35/godz. każda x 24 godziny x  raz w roku
€ 1.073
Potencjalna strata produkcji:
1.276 € na godzinę x 14 godzin przestoju x 3 razy w roku
€ 53.627 Potencjalna strata produkcji:
Brak
€ 0
Koszt całkowity € 57 529 € 5 326

Numer ref:SS-PL-2055