Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Firma działająca w branży spożywczej doświadczała powtarzających się uszkodzeń łożysk rolki maszyny pick-and-place. Rolka ulegała uszkodzeniu mniej więcej co trzy miesiące, w związku
z czym co roku konieczna była wymiana 4 zestawów łożysk. Analiza przeprowadzona przez NSK pokazała, że przyczyną uszkodzeń było wnikanie wody i materiałów technologicznych.
NSK zaleciła wymianę łożysk standardowych na zespoły łożyskowe Molded-Oil NSK. Przeprowadzono próbę i od momentu wprowadzenia nowych łożysk liczba awarii uległa znacznemu zmniejszeniu – przez około rok nie odnotowano ani jednej awarii. Rezultatem było zwiększenie produktywność dzięki ograniczeniu czasu przestojów maszyny.

Kluczowe fakty

 • Częste uszkodzenia łożysk, których skutkiem była konieczność wymiany około 8 łożysk rocznie
 • Wymiana uszkodzonych łożysk wymagała znacznych nakładów pracy
 • Częste przestoje maszyny powodowały kosztowne straty w produkcji
 • Rozwiązanie NSK: łożyska Molded-Oil
 • Poprawa wydajności
 • Zmniejszenie kosztów
 • Maszyna pick-and-place (odbierz-i-odłóż)
 • Łożyska kulkowe poprzeczne NSK Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Analiza aplikacji NSK pokazała, że łożyska ulegały uszkodzeniu na skutek braku smarowania oraz wnikania wody i materiałów technologicznych
 • Po zakończeniu analizy NSK zaleciła zastosowanie łożysk kulkowych Molded-Oil
 • Rozpoczęto próbę z wykorzystaniem łożysk Molded-Oil
 • Próba wykazała znaczące zwiększenie trwałości łożysk oraz ograniczenie czasu przestojów

Cechy produktu

 • Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałe zasilanie olejem smarnym
 • Brak smaru i eliminacja uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
 • Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie większa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
 • Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę stykową
 • Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stały dopływ środka smarnego; dostępne w wersjach do pracy z wysokimi prędkościami
 • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
 • Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszt łożysk € 172 Koszt łożysk € 501
Koszt robocizny € 3.240 Koszt robocizny € 0
Koszt strat produkcji € 38.880 Koszt strat produkcji € 0
Koszt całkowity € 42 292 € 501

Numer ref:SS-PL-2075