Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Wiodąca brytyjska piekarnia doświadczała regularnych i nieoczekiwanych przestojów w produkcji spowodowanych przedwczesnymi uszkodzeniami zespołów łożyskowych składających się z łożysk kulkowych w oprawach dzielonych, zastosowanych w pracującym w wysokiej temperaturze wentylatorze recyrkulacyjnym pieca piekarniczego. Uszkodzenia te powodowały znaczące przerwy w produkcji oraz wysokie koszty przestojów i marnotrawstwo produktów. NSK przeprowadziła pełną ocenę zastosowania, w tym analizę uszkodzonych łożysk i doszła do wniosku, że łożyska zacierały się na skutek nadmiernego napięcia wstępnego oraz zastosowania podczas montażu niewłaściwego środka smarnego. NSK zaproponowała oprawy dzielone z łożyskami baryłkowymi
o dużej nośności i uszczelkami labiryntowymi oraz zaleciła poprawną pozycję montażową oraz smarowanie łożysk. Rozwiązanie to przyniosło natychmiastową poprawę i znaczące, 4,5-krotne zwiększenie trwałości serwisowej.

Kluczowe fakty

 • Pracujący w wysokiej temperaturze recyrkulacyjny wentylator pieca piekarniczego – zamontowany w pionie, z napędem pasowym
 • Istniejące łożyska nieprzystosowane do warunków roboczych
 • Częste uszkodzenia łożysk, następujące co 6 tygodni
 • Uszkodzenia łożysk skutkujące znaczącymi przestojami i kosztownymi stratami w produkcji
 • NSK zaproponowała oprawy dzielone z łożyskami baryłkowymi o dużej nośności
  i uszczelkami labiryntowymi oraz zaleciła poprawną pozycję montażową
  oraz smarowanie łożysk
 • Zwiększenie trwałości łożysk z 6 tygodni do 27 tygodni
 • Duże oszczędności wygenerowane dzięki poprawie efektywności produkcji
  i niezawodności urządzeń
Oven re-circulation Fan Unit
 • Wentylator recyrkulacyjny pieca piekarniczego
NSK Plummer Blocks with high capacity Spherical Roller Bearings and Labyrinth seals
 • Oprawy dzielone z łożyskami baryłkowymi o dużej nośności i uszczelkami labiryntowymi

Proponowane rozwiązania

 • Po powtarzających się i kosztownych uszkodzeniach łożysk klient poprosił
  o rozwiązanie problemu związanego
  z wentylatorem recyrkulacyjnym pieca piekarniczego
 • W wyniku analizy zastosowania NSK ustaliła, że łożyska ulegały uszkodzeniu na skutek nadmiernego napięcia wstępnego i niedostatecznego smarowania
 • NSK zaproponowała oprawy dzielone
  z łożyskami baryłkowymi o dużej nośności i uszczelkami labiryntowymi oraz zaleciła poprawną pozycję montażową oraz smarowanie łożysk
 • Próba przeprowadzona po uwzględnieniu zaleceń NSK pokazała 4,5-krotne zwiększenie trwałości serwisowej łożysk
 • Rezultatem było ograniczenie przestojów maszyny oraz zmniejszenie kosztów konserwacji oraz znaczące roczne oszczędności

Cechy produktu

 • Obudowy są wyposażone w 2 otwory smarownicze i w 1 otwór spustowy
 • Narożniki są wykonane w formie litej
  i stanowią podstawę kołków ustalających
 • Kwadratowy kształt i znaki centrujące
 • Łatwy montaż, łatwe osiowanie, niskie koszty konserwacji
 • Wysoka sztywność (minimalizuje odkształcenia gniazda łożyska)
 • Obszerny wachlarz uszczelnień
  i układów, odpowiadający wszystkim potrzebom
 • Dobre odprowadzanie ciepła
 • Te same obudowy mogą być wykorzystywane przy zastosowaniu łożysk kulkowych wahliwych lub łożysk baryłkowych

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
2 zespoły łożyskowe wymieniane 9 razy w roku € 14 171 Montaż początkowy plus 2 zespoły łożyskowe wymieniane w ciągu roku € 2 873
Czas wymiany 550 €/godz. x 5 godz. x 9 wymian w roku € 24 750 Czas wymiany 550 €/godz. x 5 godz. x 2 wymiany w roku € 5 500
2 techników utrzymania ruchu x 5 godz./ wymianę x 9 wymian w roku € 2 565 2 techników utrzymania ruchu x 5 godz./ wymianę x 2 wymiany w roku € 855
Produkt do wyrzucenia € 3 406 Produkt do wyrzucenia € 757
Koszt całkowity € 44 892 € 9 985

Numer ref:SS-PL-2063