Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Klient doświadczał powtarzających się uszkodzeń łożysk w rolkach przenośnika głównego używanego w swojej piekarni. Co roku konieczna była wymiana około 36 łożysk, które ulegały awariom co około 6 tygodni. Badania przeprowadzone przez NSK pokazały, że awarie powodowane były wnikaniem wody i twardych cząstek. NSK zaleciła wymianę łożysk standardowych na łożyska NSK Molded-Oil. Przeprowadzono próbę i po upływie dwóch lat od wymiany łożysk nie odnotowano żadnego uszkodzenia, co przyniosło znaczące oszczędności kosztów. 

Kluczowe fakty

 • Częste uszkodzenia łożysk pociągające za sobą konieczność wymiany około 36 łożysk rocznie
 • Znacząca liczba roboczogodzin wymaganych przy wymianie łożysk
 • Przestoje maszyny prowadzące do kosztownych strat w produkcji
 • Rozwiązanie NSK: łożyska Molded-Oil
 • Poprawa produktywności
 • Oszczędność kosztów
Przenośnik główny w piekarni
 • NSK łożyska Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Analiza aplikacji NSK ujawniła, że łożyska ulegały uszkodzeniom na skutek braku środka smarnego, a także wnikania wody i twardych cząstek
 • Po zakończeniu analizy NSK zaleciła zastosowanie łożysk Molded-Oil
 • Przeprowadzono próbę z użyciem łożysk kulkowych Molded-Oil
 • Próba pokazała znaczący wzrost trwałości łożysk oraz zmniejszenie liczby i czasu przestojów maszyn

Cechy produktu

 • Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
 • Brak obecności smaru i konieczności uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
 • Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie wyższa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
 • Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę kontaktową
 • Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
 • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
 • Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Łożyska kulkowe poprzednio stosowane € 150 NSK łożyska kulkowe Molded-Oil € 99
8,6 godzin po  € 3.125/godzinę € 26.875 Brak przestojów € 0
8,6 godzin po € 25/godzinę € 215 Brak konieczności serwisowania € 0
Koszt całkowity € 27 240 PO

Numer ref:SS-PL-2054