Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Producent placków tortilli miał problemy związane z niską trwałością zespołów łożyskowych
w oprawach zainstalowanych w przenośniku wielotaśmowym wykorzystywanym na linii produkcyjnej w sekcji wyrastania ciasta. Dwa zespoły łożyskowe były wymieniane co 6 tygodni,
co związane było z uszkadzaniem się wałów. Prowadziło to do długotrwałych przestojów oraz kosztów związanych z utrzymaniem ruchu i wymianą części. Analiza przeprowadzona przez inżynierów NSK wykazała, że uszkodzenia powstawały na skutek wnikania zanieczyszczeń oraz luzowania się śrub ustalających na skutek drgań. NSK zaleciła zastąpienie standardowych zespołów z oprawą dzieloną zespołami łożyskowymi Self-Lube z uszczelką trójwargową oraz mimośrodowym pierścieniem mocującym. Przeprowadzono próbę, która wykazała zwiększenie trwałości zaleconych łożysk z 6 tygodni do ponad 1 roku, co przyniosło znaczące oszczędności.

Kluczowe fakty

 • Wielotaśmowy przenośnik do wyrastania ciasta

 • Trudne środowisko, narażenie na pył z mąki i ciasto

 • Częste uszkodzenia łożysk skutkujące wymianą dwóch łożysk i jednego wału co około
  6 tygodni

 • Wymiana uszkodzonych łożysk i wału wymagająca znacznego nakładu pracy

 • Długotrwały przestój maszyny powodujący straty w produkcji

 • Rozwiązanie NSK: zespół łożyskowy Self-Lube z uszczelką trójwargową i mimośrodowym pierścieniem mocującym

 • Zwiększona trwałość łożysk, skutkująca znaczącym zmniejszeniem przestojów, zwiększeniem wydajności i niezawodności urządzenia

 • Uzyskano oszczędności

 • Wyrastanie ciasta
 • Zespół łożyskowy Self-Lube z uszczelką trójwargową

Proponowane rozwiązania

 • Analiza aplikacji NSK wykazała, że łożyska ulegały uszkodzeniom na skutek wnikania zanieczyszczeń oraz pełzania łożysk na wale

 • NSK zaleciła zastąpienie standardowych łożysk z oprawą dzieloną na zespoły łożyskowe Self-Lube z uszczelkami trójwargowymi i mimośrodowymi pierścieniami mocującymi

 • Przeprowadzono próbę z użyciem łożysk zaleconych przez NSK i w ciągu 12 miesięcy nie odnotowano żadnych uszkodzeń

 • To dało znaczący wzrost trwałości łożysk i wału oraz istotne zmniejszenie czasu przestojów, poprawę wydajności oraz niezawodności urządzeń.

 • Brak strat produkcji przyniósł zwiększenie rentowności oraz istotne oszczędności.

Cechy produktu

 • Trójwargowa uszczelka z gumy nitrylowej przymocowanej do stalowego tłoczonego nośnika

 • Dostępna dla opcji zespołów na wkręty dociskowe i mimośrodowy pierścień mocujący

 • W ofercie szeroki wachlarz rozmiarów, włącznie z opcjami calowego systemu miar, zamienność z pozycjami standardowymi

 • Dłuższe żywotność łożyska dzięki lepszemu uszczelnieniu

 • Dłuższe przerwy między kolejnymi smarowaniami, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów konserwacji oraz zwiększenie wydajności urządzeń

 • Łatwy montaż; gotowy zamiennik istniejących zespołów łożyskowych

 • Montaż na wale kulkowymi wkrętami dociskowymi, dający wyższą odporność na poluzowanie

 • Pierścień mimośrodowy zmniejsza luzowanie się wkładek podczas pracy nie niszcząc wału

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty łożysk: 2 łożyska wymieniane 9 razy rocznie € 660 Koszty łożysk: wymiana wszystkich oryginalnych łożysk € 3.295
Koszty przestojów: 2950 €/godz. x 2 godziny na wymianę x 9 razy rocznie € 53.100 Koszty przestoju € 0
Koszty wymiany wału € 3.180 Koszty wymiany wału € 0
Koszty montażu: 170 €/godz. x 2 godz. na wymianę x 9 razy rocznie € 3.060 Koszty pierwszego montażu 170 €/godz. x 12 godzin € 2.040
Koszt całkowity € 60 000 € 5 335

Numer ref:SS-PL-2085