Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Klient doświadczał powtarzających się uszkodzeń łożysk w kołach pasowych piły tarczowej w zespołach do cięcia ciasta, użytkowanych w piekarni. Co roku konieczna była wymiana około 20 zestawów łożysk, które ulegały uszkodzeniom co 4-6 tygodni. Badanie łożysk przez NSK wykazało, że uszkodzenia były powodowane przez wnikanie wody i twardych cząstek. NSK zaleciła wymianę łożysk standardowych na łożyska NSK Molded-Oil. Przeprowadzono próbę i od momentu wymiany łożysk odnotowano znaczące zmniejszenie liczby uszkodzeń, co przełożyło się na zwiększenie trwałości do 26 tygodni i, w konsekwencji, poprawę produktywności i redukcję kosztów.

Kluczowe fakty

 • Częste uszkodzenia łożysk, skutkujące wymianą około 40 sztuk łożysk rocznie
 • Duża liczba roboczogodzin koniecznych do wymiany uszkodzonych łożysk
 • Przestoje maszyn prowadzące do kosztownych strat w produkcji
 • Rozwiązanie NSK: łożyska kulkowe Molded-Oil
 • Poprawa produktywności
 • Zmniejszenie kosztów
 • Koło pasowe tarczy przecinarki
 • NSK łożyska Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Analiza aplikacji NSK wskazała, że łożyska ulegały uszkodzeniu na skutek braku smarowania oraz wnikania wody i twardych cząstek
 • Po zakończeniu analizy NSK zaleciła zastosowanie łożysk kulkowych Molded-Oil
 • Przeprowadzono próbę z użyciem łożysk kulkowych Molded-Oil
 • Wynikiem próby było znaczące zwiększenie trwałości łożysk i redukcja przestojów maszyn

Cechy produktu

 • Rozwiązanie Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
 • Brak obecności smaru i konieczności uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
 • Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie wyższa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
 • Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę kontaktową
 • Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
 • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe
 • Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszt łożysk € 515 Koszt łożysk NSK Molded-Oil € 532
Koszt robocizny € 1.013 Brak kosztów robocizny € 0
Utracone roboczogodziny € 5.054 Brak utraconych roboczogodzin € 0
Wymiana ostrza i wału € 3.321 Wymiana ostrza i wału € 47
Koszt całkowity € 9 903 € 579

Numer ref:SS-PL-2073