Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Producent wyrobów cukierniczych miał problem z krótkim czasem działania (tylko 3 miesiące) łożyska kulkowego poprzecznego, stosowanego w głównym urządzeniu myjącym firmy Dürr. Ze względu na dużą ilość wody wykorzystywaną w tym procesie, woda dostawała się do łożysk powodując przedwczesne uszkodzenie. Prowadziło to do kosztownych przestojów i strat w produkcji. NSK zarekomendowała zastosowanie łożysk ze stali nierdzewnej ze smarem typu Molded-Oil. Są one zaprojektowane w taki sposób, aby z powodzeniem mogły być stosowane w wilgotnym środowisku. Regularne monitorowanie tego rozwiązania wykazało, że żywotność łożyska wydłużyła się do ponad 18 miesięcy, co przełożyło się na istotną poprawę pracy urządzenia.

Kluczowe fakty

 • Urządzenie myjące w zakładzie cukierniczym
 • Wilgotne środowisko pracy powodujące przedwczesne uszkodzenie standardowych łożysk
 • Nieplanowana awaria maszyny prowadziła do strat w produkcji
 • Żywotność tylko 3 miesiące
 • Czas konserwacji: 4 godziny przy każdej awarii
 • Wypróbowano łożyska NSK typu Molded-Oil ze stali nierdzewnej
 • W rezultacie żywotność łożysk wydłużyła się do ponad 18 miesięcy
 • Urządzenie myjące
 • Łożysko kulkowe poprzeczne Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Analiza stosowanego rozwiązania wykazała, że woda dostająca się do łożysk powodowała ich przedwczesne uszkodzenie
 • NSK zaleciła zastosowanie wykonanych ze stali nierdzewnej łożysk kulkowych poprzecznych Molded-Oil w celu wydłużenia ich żywotności
 • Nowe łożyska zostały zainstalowane i monitorowane przez 18 miesięcy; przez ten czas nie odnotowano awarii
 • Dzięki tym wynikom dalsza oszczędność kosztów w wysokości 94,700 € została przedstawiona klientowi i przez niego zatwierdzona
 • Klient odniósł korzyść dzięki lepszej wydajności i niższym kosztom konserwacji linii produkcyjnej

Cechy produktu

 • Kompletny zespół łożyska ze stali nierdzewnej do stosowania w środowisku podatnym na korozję; system smarowania typu Molded-Oil zapewnia uszczelnienie łożyska
 • Brak smaru i potrzeby uzupełniania oleju utrzymuje środowisko pracy w czystości
 • Czas pracy ponad dwukrotnie dłuższy niż przy użyciu smaru, w środowisku wilgotnym i zanieczyszczonym
 • Uszczelnienie typu stykowego o wysokiej integralności
 • Osiąga lepszą wydajność bez konieczności konserwacji, gdyż Molded-Oil zapewnia stałe smarowanie. Dostępne dla urządzeń działających w wysokich prędkościach
 • Dostępne w wersji dla łożysk kulkowych, łożysk baryłkowych i łożysk stożkowych

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszt łożysk € 114 Koszt łożysk € 370
Koszt naprawy:
2 osoby po 33 €/godz.  każda × 4 godz. czasu naprawy
× ilość wymienianych łożysk w całym okresie
€ 1.584 Koszt naprawy:
2 osoby po 33 €/godz. każda × 4 godz. czasu naprawy
€ 264
Potencjalna strata zysków ze sprzedaży:
3,900 € na godzinę × 4 godziny przestoju w całym okresie
€ 93.600
Koszt całkowity € 95.298 € 634

Numer ref:SS-PL-2034