Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Zakład przetwórstwa warzyw w Wielkiej Brytanii doświadczał częstych przestojów instalacji biogazu powodowanych awariami łożysk zamontowanych w sicie obrotowym. W każdym z kół zamontowane były dwa łożyska kulkowe poprzeczne, zaś każde sito wyposażone było w dwa koła. Średnio, łożyska ulegały awarii co 6 tygodni i za każdym razem wymiana łożyska zajmowała 1 godzinę, co powodowało znaczące straty w produkcji. Łożyska ulegały awariom z powodu wnikania zanieczyszczeń za uszczelki. Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji i zalecili wymianę istniejących łożysk na wykonane ze stali nierdzewnej łożyska kulkowe poprzeczne Molded-Oil z uszczelkami DDU.

Kluczowe fakty

 • Instalacja biogazu – sito obrotowe
 • Wymiana łożysk co 6 tygodni (8 razy rocznie)
 • Zanieczyszczone środowisko
 • Rozwiązanie NSK: wykonane ze stali nierdzewnej łożyska kulkowe poprzeczne Molded-Oil z uszczelkami DDU
 • Liczba wymian łożysk zmniejszona do 3 rocznie
 • Znaczące oszczędności dzięki wyeliminowaniu przestojów i ograniczeniu kosztów utrzymania ruchu
 • Instalacja biogazu
 • Łożyska kulkowe poprzeczne Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Klient doświadczał wielu awarii sit obrotowych w instalacji biogazu
 • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę uszkodzonych łożysk, która pokazała, że przyczyną awarii było wnikanie zanieczyszczeń z procesu produkcji
 • Analiza pokazała, że stosowane do tej pory łożyska kulkowe poprzeczne uszczelnione 2RS były niewłaściwe dla tej aplikacji
 • NSK zaleciła zastosowanie wykonanych ze stali nierdzewnej łożysk kulkowych poprzecznych Molded-Oil z uszczelkami DDU
 • Od momentu zastosowania trwałość łożysk i wydajność maszyn uległy znaczącej poprawie, co przyniosło ograniczenie kosztów utrzymania ruchu i przestojów, zapewniając klientowi znaczące oszczędności

Cechy produktu

 • Molded-Oil zapewnia stałe zasilanie środkiem smarnym
 • Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych
 • Brak smaru i brak konieczności uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
 • Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie wyższa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
 • Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę stykową
 • Dłuższy okres bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
 • Dostępne w wersjach do pracy z wysokimi prędkościami
 • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszt łożysk:
32 wymiany rocznie
€ 134 Koszt łożysk:
12 wymian rocznie
€ 992
8 awarii rocznie
51 € koszty konserwacji na jedną awarię
€ 408 3 awarie rocznie
51 € koszty konserwacji na jedną awarię
€ 153
1,5 godziny utraty produkcji na jeden przestój
2.641 € kosztów na godzinę
€ 31.692 1,5 godziny utraty produkcji na jeden przestój
2.641 € kosztów na godzinę
€ 11.884
Koszt całkowity € 32 234 € 13 029

Numer ref:SS-PL-2058