Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Klient doświadczał powtarzających się co 2-3 miesiące awarii łożysk podtrzymujących ostrze w maszynie do cięcia rur betonowych. Każda awaria związana była z 8-godzinnym przestojem. Inżynierowie NSK sprawdzili aplikację i wykryli, że przedwczesne awarie łożysk powodowane były przez wnikanie pyłu betonowego. NSK zaleciła wymianę łożysk na łożyska Molded-Oil, gwarantujących większą trwałość eksploatacyjną. Skutkiem tej wymiany było polepszenie osiągów oraz czterokrotne zwiększenie trwałości łożysk, z 2-3 miesięcy do 12 miesięcy.

Kluczowe fakty

 • Cięcie rur betonowych
 • Wymiana łożysk co 2-3 miesiące, z 8-godzinnym przestojem
 • Środowisko zanieczyszczone pyłem betonowym
 • Rozwiązanie NSK: łożyska Molded-Oil
 • Znaczące zmniejszenie kosztów przestojów i konserwacji
 • Czterokrotne zwiększenie trwałości łożysk, z 2-3 miesięcy do 12 miesięcy
 • Rury betonowe
 • Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

 • Klient doświadczał powtarzających się awarii łożysk podtrzymujących ostrze w maszynie do cięcia rur betonowych
 • Analiza uszkodzonych łożysk wykazała, że przedwczesne awarie łożysk powodowane były przez wnikanie pyłu cementowego, do ich wnętrza, powodując zanieczyszczenie smaru
 • Po wnikliwej analizie problemu okazało się, stosowane do pory łożyska z blaszkami, nie zapewniały właściwej ochrony przed pyłem
 • NSK zaleciła zastosowanie łożysk Molded-Oil z uszczelkami DDU
 • Przeprowadzono próbę i w ciągu 12 miesięcy nie odnotowano żadnej awarii
 • Osiągnięto znaczącą redukcję kosztów konserwacji, zwiększenie wydajności i zerową utratę produkcji, co przełożyło się na duże oszczędności dla klienta

Cechy produktu

 • Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
 • Stal nierdzewna dla środowisk korozyjnych
 • Brak smaru i brak konieczności uzupełniania oleju pozwala na zachowanie czystości środowiska
 • Trwałość eksploatacyjna dwukrotnie wyższa w porównaniu z łożyskami smarowanymi smarem i pracujących w środowiskach zanieczyszczonych wodą lub pyłem
 • Łożyska kulkowe standardowo wyposażane w uszczelkę kontaktową
 • Wydłużenie okresu bezobsługowej eksploatacji, ponieważ Molded-Oil zapewnia stałą obecność środka smarnego
 • Dostępne w wersjach do pracy z wysoką prędkością
 • Dostępne typy łożysk: kulkowe, baryłkowe i stożkowe

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
4 awarie rocznie Brak awarii w okresie jednego roku
8 godzin przestoju na awarię, koszty przestoju 1.200 €/godz. € 38.400 Łożyska NSK Molded-Oil działały bez awarii przez 12 miesięcy € 0
Koszt całkowity € 38 400 € 0

Numer ref:SS-PL-2028