Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Jeden z najbardziej znanych i największych producentów opon na świecie doświadczał awarii łożysk w maszynach do cięcia gumy. Konwencjonalne zespoły z łożyskami kulkowymi psuły się często (z uwagi na ciężkie warunki – rozbryzgi wody), czego skutkiem była konieczność przeprowadzania przedwczesnych konserwacji co najmniej dwa razy w roku oraz występowanie dwóch nieoczekiwanych awarii rocznie. NSK przeprowadziła analizę aplikacji, aby zrozumieć warunki eksploatacji łożysk. Jako rozwiązanie problemu powodowanego przez korozję zaproponowano zastosowanie zespołów łożyskowych ze stali nierdzewnej z wkładkami łożyskowymi Molded-Oil. Rozwiązanie to przyniosło czterokrotne zwiększenie trwałości, zmniejszyło koszty utrzymania ruchu i wyeliminowało nieoczekiwane awarie łożysk i nieplanowane przestoje.

Kluczowe fakty

  • Maszyny do cięcia gumy - produkcja opon
  • Liczne awarie łożysk powodowane trudnymi warunkami pracy
  • Rozwiązanie NSK: zespół łożyskowy ze stali nierdzewnej z wkładką Molded-Oil
  • Czterokrotne zwiększenie trwałości łożyska
  • Zmniejszenie kosztów utrzymania ruchu, wyeliminowanie nieoczekiwanych awarii łożysk i nieplanowanych przestojów
  • Wygenerowanie oszczędności
  • Produkcja opon: zespół łożyskowy ze stali nierdzewnej z wkładką Molded-Oil
  • Produkcja opon
RHP Self-Lube, Bearing Unit, Molded-Oil, Cut, 874x555
  • Zespoły łożyskowe ze stali nierdzewnej z wkładkami Molded-Oil

Proponowane rozwiązania

  • Inżynierowie NSK przeprowadzili analizę aplikacji
  • Analiza awarii łożysk wskazała jako przyczynę wnikanie wody do wnętrza łożysk
  • NSK zaproponowała zespół łożyskowy ze stali nierdzewnej z wkładką Molded-Oil
  • Trwałość łożyska zwiększyła się czterokrotnie
  • Zmniejszone koszty konserwacji
  • Brak nieoczekiwanych awarii łożysk i nieplanowanych przestojów

Cechy produktu

  • Większa trwałość środka smarnego i bezobsługowość, dzięki wkładce Molded-Oil
  • Bieżnie wkładki: martenzytyczna stal nierdzewna (równoważna SUS440C)
  • Kulki: martenzytyczna stal nierdzewna (SUS440C)
  • Odrzutnik: austenityczna stal nierdzewna (SUS304)
  • Uszczelki: nitrylowe
  • Śruby ustalające (z łbami W-kształtnymi): martenzytyczna stal nierdzewna (SUS410)
  • Obudowa łożyska: austenityczna stal nierdzewna, odlewana (SCS13)
  • Ochrona przed korozją (wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej)
  • Utrzymanie czystego środowiska
  • Wzajemnie zamienne z zespołami standardowymi. Dostępne 2 kształty obudów: stojące i kołnierzowe

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszty wymiany łożysk i smaru € 1.068 Koszt łożysk (brak potrzeby dodatkowego środka smarnego) € 2.506
Średnia trwałość łożyska: 3 miesiące; 30.000 € za każdą godzinę przestoju x liczba godzin potrzebnych na wymianę łożyska x liczba wymian rocznie € 120.000 Łożyska pracują cały czas. Brak przestojów spowodowanych awarią łożysk € 0
Liczba wymian rocznie x liczba godzin potrzebnych na wymianę x 20 € za godzinę € 80 Brak kosztów konserwacji powodowanych przez awarię łożyska € 0
Koszt całkowity € 121 148 € 2 506

Numer ref:SS-PL-4001