Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Producent opon wykrył luzy w łożyskach w jednym ze swoich mieszalników. Był gotów zatrzymać maszynę i wymontować łożyska. Po konsultacji z NSK ekspert AIP odwiedził zakład, aby przeprowadzić analizę drgań w celu oceny stanu łożysk. Analiza ta pokazała, że łożyska były w dobrym stanie, zaś wykryty luz mieścił się w granicach tolerancji. Pozwoliło to klientowi na dalsze użytkowanie wybranych łożysk, uniknięcie przestoju i dalszych kosztów związanych z konserwacją.

Kluczowe fakty

 • Mieszalnik

 • Podczas rutynowej kontroli wykryto luz

 • Rozwiązanie NSK: usługa Monitorowania Warunków Pracy (CMS) ze szczegółową analizą identyfikującą stan łożysk i powiązanych z nimi komponentów. NSK przeprowadziła pełną analizę drgań pracującego mieszalnika

 • Wyniki pokazały, że łożyska były w dobrym stanie – nie wykryto żadnych problemów. Wykryty luz nie był krytyczny, więc maszyna mogła być wciąż użytkowana, co pozwoliło na znaczące zwiększenie jej żywotności

 • Poczyniono znaczące oszczędności, ponieważ demontaż łożysk, który spowodowałby przestój i wysokie koszty, okazał się zbędny

 • Mieszalnik do produkcji opon
 • Monitorowania Warunków Pracy (CMS)

Proponowane rozwiązania

 • Ekspert NSK przeprowadził wstępną kontrolę mieszalnika, która wskazała na konieczność przeprowadzenia analizy miejscowej stanu

 • Inżynier NSK wykonał w ramach Monitorowania Warunków Pracy przegląd obejmujący wszystkie dane techniczne, warunki pomiarów i wyjaśnienia zakresu analizy

 • Nie wykryto żadnych problemów związanych z łożyskami, co pozwoliło na uniknięcie wykonywania prac konserwacyjnych przy maszynie

 • Luz nie był krytyczny, więc maszyna mogła być wciąż użytkowana bez zatrzymywania linii, co przyniosło oszczędności

Cechy produktu

 • Przeprowadzana podczas pracy maszyny ocena jej stanu i prawidłowości działania

 • Przewidywana trwałość krytycznych komponentów maszyny pozwalająca klientowi na dokładniejsze zaplanowanie konserwacji

 • Wczesne ostrzeganie o problemach pojawiających się w maszynie. Monitorowanie Warunków Pracy jest najbardziej czułą i długofalową metodą wykrywania zużycia maszyny

 • Wsparcie inżynierów NSK na miejscu w zakładzie

 • Pewność, że NSK, jako dostawca całego asortymentu produktów, pomoże w zapewnieniu krytycznych części zamiennych do łożysk i produktów liniowych
 • Poprawa osiągów i zmniejszenie kosztów operacyjnych

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
Koszt przestoju maszyny € 5.000 Brak przestojów maszyny € 0
Koszt konserwacji € 2.500 Brak kosztów konserwacji € 0
Koszt całkowity Przed PO

Numer ref:SS-PL-3011