Wyszukiwanie Dystrybutora

Wyszukiwanie produktu

Szukaj
KONTAKT

Wprowadzenie

Francuski producent samochodów chciał zwiększyć kwalifikacje swojego zespołu inżynieryjnego, szczególnie w zakresie naprawy i konserwacji wrzecion obrabiarek. Był to kluczowy warunek, ponieważ w zakładach podczas produkcji elementów silników i przekładni wykonywano wiele prac obróbczych. Producent skontaktował się z NSK i zlecił przeprowadzenie analizy aplikacji, której rezultatem było opracowanie zindywidualizowanego szkolenia skoncentrowanego na konkretnych maszynach i praktykach roboczych występujących w zakładach. Szkolenie odbyło się w czterech sesjach w ciągu dwóch dni i objęło ponad 25 inżynierów. Okazało się sukcesem i zostało znakomicie odebrane.

Kluczowe fakty

 • Francuski producent samochodów wykorzystujący dużą liczbę obrabiarek
 • Duży zespół inżynieryjny
 • NSK poproszono o przygotowanie zindywidualizowanego szkolenia skoncentrowanego na potrzebach inżynierów firmy związanych z konserwacją wrzecion obrabiarek
 • Szkolenie dotyczące łożysk precyzyjnych wrzecion obrabiarek
 • NSK zaprojektowała szkolenie specjalnie w oparciu o potrzeby klienta
 • Szkolenie z zakresu konserwacji łożysk precyzyjnych
 • AIP - Szkolenie NSK: Program Wartości Dodanej

Proponowane rozwiązania

 • Lepsza konserwacja wrzecion i usuwanie uszkodzeń łożysk
 • Audyt wewnętrzny i informacje techniczne służące poprawie działania i niezawodności
 • NSK odwiedziła zakład produkcyjny i przeprowadziła przegląd maszyn i praktyk roboczych
 • Opracowano unikatowy kurs szkoleniowy wraz z pakietami serwisowymi i kryteriami oceny
 • W trakcie czterech sesji zrealizowanych w ciągu dwóch dni przeszkolono 25 inżynierów
 • NSK zapewniła dodatkowe usługi konsultacyjne po zakończeniu szkolenia wraz z bieżącym wsparciem udzielanym przy problemach, które napotykali inżynierowie

Cechy produktu

 • Szkolenie produktowe – szkolenie mające na celu zapoznanie z asortymentem i możliwościami łożysk NSK oraz z korzyściami płynącymi z ich stosowania
 • Stosowanie łożysk NSK – szkolenie modułowe koncentrujące się na zagadnieniach związanych z użyciem i zastosowaniem łożysk
 • Szkolenie AIP – wprowadzenie do programu AIP NSK oraz pokazanie, jak można go wykorzystać do rozwiązywania problemów z maszynami i instalacjami
 • Szkolenia branżowe – konkretne kursy szkoleniowe obejmujące ogólne zagadnienia, aplikacje i procesy związane z łożyskami w różnych sektorach przemysłu

Opis obniżki kosztów przed i po wprowadzeniu rozwiązania NSK

Przed Roczny koszt Po Roczny koszt
700 € od osoby
25 przeszkolonych osób
€ 17.500
Koszt całkowity € 17 500 € 0

Numer ref:SS-PL-3004