MENU EU/PLEU/PL Szukaj NSK - Motion & Control

Order Files

  • Strony

108 Wyniki

Obrabiarki

Przykład Sukcesu Przemysł: Produkcja Samochodów Zastosowanie: Obrabiarki Oszczędność: € 36.295 Wprowadzenie Brytyjski producent samochodów chciał poszerzyć kwalifikacje swojego zespołu technicznego, szczególnie w zakresie napraw i...

Mieszalnik

Przykład Sukcesu Przemysł: Produkcja części samochodowych Zastosowanie: Mieszalnik Oszczędność: 7.500 euros Wprowadzenie Producent opon wykrył luzy w łożyskach w jednym ze swoich mieszalników. Był gotów zatrzymać maszynę i wymontow...

Siewnik precyzyjny

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Rolniczy Zastosowanie: Siewnik precyzyjny Oszczędność: € 60.000 Wprowadzenie Jeden z wiodących producentów siewników doświadczał problemów z tarczami wysiewającymi w swoich siewnikach precyzyjnyc...

Produkcja włókna węglowego

Przykład Sukcesu Przemysł: Produkcja Samochodów Zastosowanie: Produkcja włókna węglowego Oszczędność: € 11.775 Wprowadzenie Wiodący producent wyrobów z włókna węglowego, grafitu i materiałów kompozytowych, przeznaczonych dla branży...

Produkcja opon

Przykład Sukcesu Przemysł: Produkcja Samochodów Zastosowanie: Produkcja opon Oszczędność: € 99.128 Wprowadzenie Producent opon ponosił wysokie koszty związane z naprawą maszyny do produkcji opon, powodowane przez częste aw...

Sorter optyczny

Przykład Sukcesu Przemysł: Przeładunek Materiałów / Transport Bliski Zastosowanie: Sorter optyczny Oszczędność: € 51.174 Wprowadzenie Klient z branży gospodarki odpadami doświadczał regularnych uszkodzeń zespołów łożyskowych w prze...

Mikroturbina wiatrowa

Przykład Sukcesu Przemysł: Sektor Energii Wiatrowej Zastosowanie: Mikroturbina wiatrowa Oszczędność: € 337.600 Wprowadzenie Projekt mikroturbiny był zagrożony niepowodzeniem z uwagi na zaporowe koszty dedykowanych łożysk. Kontynuac...

Wrzeciono szlifierki

Przykład Sukcesu Przemysł: Narzędzia maszynowe Zastosowanie: Wrzeciono szlifierki Oszczędność: 11.300 euros Wprowadzenie We własnym zakładzie NSK zajmującym się wyrobem produktów precyzyjnych, szlifierka obrabiająca bieżnie nadawał...

Centrum obróbcze

Przykład Sukcesu Przemysł: Produkcja Samochodów Zastosowanie: Centrum obróbcze Oszczędność: € 190.992 Wprowadzenie Dużego producenta silników samochodowych dotykały narastające problemy z centrami obróbczymi. Problemy te znacząco w...

Szlifowanie bezkłowe

Przykład Sukcesu Przemysł: Maszyny obróbcze Zastosowanie: Szlifowanie bezkłowe Oszczędność: 33.600 euros Wprowadzenie W zakładzie zajmującym się produkcją mechaniczną szlifierka bezkłowa miała problem z zachowaniem poprawnego ks...

Cięcie rur betonowych

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Cementowy Zastosowanie: Cięcie rur betonowych Oszczędność: € 38.400 Wprowadzenie Klient doświadczał powtarzających się co 2-3 miesiące awarii łożysk podtrzymujących ostrze w maszynie do cięcia ru...

Wentylacja wyciągowa

Przykład Sukcesu Przemysł: Produkcja Samochodów Zastosowanie: Wentylacja wyciągowa Oszczędność: € 15.000 Wprowadzenie Międzynarodowy producent samochodów miał problemy z rosnącą temperaturą łożysk baryłkowych stosowanych w urządzen...

Przekładnia turbiny wiatrowej

Przykład Sukcesu Przemysł: Energetyka wiatrowa Zastosowanie: Przekładnia turbiny wiatrowej Oszczędność: 19.224 euros Wprowadzenie Ważny zakład zajmujący się naprawą podzespołów turbin wiatrowych miał problem z pięcioma wałami niezg...

Wał silnika

Przykład Sukcesu Przemysł: Produkcja Samochodów Zastosowanie: Wał silnika Oszczędność: € 50.406 Wprowadzenie Niemiecki producent samochodów przeprowadził coroczny audyt swoich centrów obróbczych. Podczas audytu odkrył wysokie zużyc...

Wał wrzeciona głównego

Przykład Sukcesu Przemysł: Maszyny obróbcze Zastosowanie: Wał wrzeciona głównego Oszczędność: 20.000 euros Wprowadzenie Producent obrabiarek wyprodukował 25 wałów wrzeciona głównego z nieprawidłowymi tolerancjami. Ponieważ toler...

Wrzeciono CNC

Przykład Sukcesu Przemysł: Produkcja samochodów Zastosowanie: Wrzeciono CNC Oszczędność: 32.880 euros Wprowadzenie W dużym zakładzie produkcji samochodów uszkodzenia wrzecion obrabiarek powodowały częste awarie maszyn. Dział utrzym...

Zespół doprowadzający powietrze do procesu spalania w maszynie papierniczej

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Papierniczy Zastosowanie: Zespół doprowadzający powietrze do procesu spalania w maszynie papierniczej Oszczędność: € 7.203 Wprowadzenie Znacząca włoska firma papiernicza napotykała problemy z nie...

Dźwig w Centrum Dystrybucyjnym

Przykład Sukcesu Przemysł: Przeładunek Materiałów / Transport Bliski Zastosowanie: Dźwig w Centrum Dystrybucyjnym Oszczędność: € 58.176 Wprowadzenie Klient doświadczał regularnych awarii łożysk kół i wypływania smaru z łożysk w aut...

Underground Train Traction Motor

Przykład Sukcesu Przemysł: Kolejnictwo Zastosowanie: Underground Train Traction Motor Oszczędność: € 140.000 Wprowadzenie An overhaul and maintenance company for underground trains in the UK had a requirement to reduce service cost...

Szkolenie

Przykład Sukcesu Przemysł: Przemysł Petrochemiczny Zastosowanie: Szkolenie Oszczędność: € 15.600 Wprowadzenie Międzynarodowy producent wyrobów petrochemicznych chciał poszerzyć kwalifikacje swojego zespołu technicznego, pogłębiając...