MENU EU/PLEU/PL Szukaj NSK - Motion & Control

NSK Europe Ltd
Oświadczenie
w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi

WPROWADZENIE

Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi NSK Europe, obejmującej NSK Europe Ltd. oraz wszystkie jej spółki podległe i stowarzyszone działające w Wielkiej Brytanii (Grupa NSK Europe) dla roku finansowego kończącego się w dniu 31 marca 2016 r.

Ustawa o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. uznaje za przestępstwo niewolnictwo, zmuszanie do służby, zmuszanie do pracy przymusowej i handel ludźmi. Poszanowanie praw człowieka, zakaz pracy dzieci oraz pracy przymusowej (współczesne niewolnictwo) pozostają poważnymi problemami globalnej społeczności. Wszyscy mamy obowiązek zachowania czujności w związku z tymi zagrożeniami, niezależnie od tego, jak małe byłoby one, w naszej działalności gospodarczej i szerszym łańcuchu dostaw. NSK Europe stawia sobie za cel walkę z wszystkimi formami współczesnego niewolnictwa.

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Grupa NSK Europe jest w całości własnością NSK Ltd. Japan. NSK Europe Ltd. ma siedzibę w Wielkiej Brytanii i posiada zakłady / spółki zajmujące się produkcją, projektowaniem, sprzedażą i dystrybucją w Wielkiej Brytanii i w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

NASZA DZIAŁALNOŚĆ

Produkty i rozwiązania NSK obecne wszędzie tam, gdzie zachodzi jakiś ruchczęsto działając w najtrudniejszych warunkach. Nasze wysoko precyzyjne łożyska walcowe i kulkowe obracają się w turbinach wiatrowych i w obrabiarkach, nasze produkty liniowe ciężko pracują na liniach produkcyjnych, a produkty motoryzacyjne można znaleźć w pojazdach prawie każdego głównego producenta samochodów.

NASZE ŁAŃCUCHY DOSTAW

Nasza baza produkcyjna i łańcuchy dostaw obejmują globalne dostawy surowców i komponentów.

NASZA POLITYKA WOBEC WSPÓŁCZESNEGO NIEWOLNICTWA

Naszym celem jest zapewnienie, że w naszych łańcuchach dostaw ani w żadnym obszarze naszej działalności nie występuje współczesne niewolnictwo. Nasza polityka dotycząca etyki oraz wytyczne CSR dla dostawców odzwierciedlają nasze dążenie do uczciwego działania we wszystkich naszych relacjach biznesowych oraz wdrażania i wprowadzania skutecznych systemów i środków kontroli mających zapewnić, że w żadnym obszarze naszych łańcuchów dostaw nie ma miejsca na współczesne niewolnictwo.

  • NSK Code of Corporate Ethics (opracowany 22 lutego 2002, zmieniony: 1 maja 2014)
  • NSK Compliance Guidebook 2015 (marzec 2015)
  • NSK Supplier CSR Guidelines (wrzesień 2013)

PROCESY DUE DILIGENCE DOTYCZĄCE WSPÓŁCZESNEGO NIEWOLNICTWA

W ramach naszych inicjatyw związanych z identyfikacją i ograniczaniem zagrożeń:

  • NSK wyraźnie zdefiniowała wewnętrzną i zewnętrzną politykę CSR, obejmującą stosowne zagadnienia związane ze współczesnym niewolnictwem
  • Nasz zespół zaopatrzenia opracował kwestionariusz samooceny dla dostawców, mający na celu ocenę ich zrozumienia i przestrzegania wytycznych CSR NSK.

PRZESTRZEGANIE NASZYCH WARTOŚCI PRZEZ DOSTAWCÓW

Oczekujemy, że wszyscy tworzący nasz łańcuch dostaw będą przestrzegać naszych wartości.

SZKOLENIE    

W celu zapewnienia wysokiego poziomu zrozumienia zagrożeń związanych ze współczesnym niewolnictwem w naszych łańcuchach dostaw i w naszej działalności zapewniamy szkolenia dla stosownych członków personelu, wykorzystując przy tym programy e-nauczania NSK.

NASZA EFEKTYWNOŚĆ

Podejmujemy następujące kroki mające na celu zmierzenie efektywności zapewniania wdrażania naszych polityk dotyczących przestrzegania praw człowieka, zakazu pracy dzieci i zakazu pracy przymusowej w naszej działalności i łańcuchach dostaw:

  • Coroczny raport CSR (NSK Global) definiujący kroki i środki podejmowane przez Grupę NSK Ltd.
  • Bezpośredni dostawcy materiałówkwestionariusze samooceny CSR przekazane w roku finansowym 2015, 50% zwróconych i poddanych ocenie, pozostałe w trakcie realizacji
  • Pośredni dostawcy materiałów i dostawcy usługdziałania planowane na rok finansowy 2016
  • Audyty łańcucha dostawdziałania planowane na rok finansowy 2016

Niniejsze oświadczenie zostało złożone zgodnie z sekcją 54 par. 1 ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. Zostało ono przyjęte przez NSK Europe Ltd. oraz wszystkie firmy Grupy NSK Europe w Wielkiej Brytanii jako ich własne oświadczenie w sprawie współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi dla roku finansowego kończącego się w dniu 31 marca 2016 r.

Zatwierdzone przez Zarząd, 1 czerwca 2016 r.

Dr. J. Ackermann
Chief Executive Officer
NSK Europe Ltd.

 

Download

Wyszukiwanie kontaktu

Proszę wybrać…

Twój wynik

Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy NSK

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu usprawniania sposobów przeglądania naszych stron i korzystania z naszych internetowych aplikacji. Dalsze korzystanie z serwisu niepoprzedzone zmianą ustawień przeglądarki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie przez serwis ciasteczek na dysku komputera. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.